Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Vydávání vysvědčení

18.06.2020 12:25

Vážení rodiče,

z ankety mezi rodiči vyplynulo, že většina si přeje, aby žáci mohli dostat vysvědčení již v pátek 26.6. Tomuto přání jsme vyhověli a vysvědčení žákům budeme vydávat v pátek 26.6. a po dohodě žáků (rodičů) s třídními učiteli i v pondělí 29.6. a v úterý 30.6. Děti (rodiče) se mohou se svými třídními učiteli domluvit i na individuálním vydání vysvědčení ve zmíněných dnech.

Na základě rozhodnutí MŠMT z 15.6. je možné vysvědčení vydávat "tradičně", tj. bez omezení počtu žáků ve třídě.

Organizace výdeje vysvědčení v pátek 26.6.:

Žáci, kteří se od 25. května účastní prezenční výuky ve skupinách, přijdou v pátek do školy jako obvykle. Je pro ně zajištěn pobyt ve škole ve stejném rozsahu jako v předchozích dnech (včetně oběda, příp. družiny). Pokud budou chtít odejít domů dříve, přinesou písemnou žádost.

Žáci, kteří se dosud učí z domova, přijdou ke škole v těchto časech:

8:15 hod.: 0. a 1. ročník

8:30 hod.: 2. ročník

8:45 hod.: 3. ročník

9:00 hod.: 4. ročník

9:15 hod.: 5. ročník

9:30 hod.: 6. ročník

9:45 hod.: 7. ročník

10:00 hod.: 8. ročník

10:15 hod.: 9. ročník

Před školou si žáky vyzvedne třídní učitel/ka na předem domluveném místě a společně půjdou do třídy. Proběhne vydání vysvědčení a tito žáci odejdou domů. Všichni musí přinést Čestné prohlášení (ke stažení na stránkách školy). Děti musí mít roušku!