Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

VYDÁVÁNÍ POCHVALNÝCH LISTŮ V 0. třídě

19.06.2020 10:01

Pochvalné listy budu vydávat již v pátek 26.6. 2020.

Děti přicházející z domácího vyučování (distanční) vyzvednu v 8:15h u vchodu do ranní družiny. Vrátím je rodičům cca v 9:00h. (Nemohou zůstat ve  škole.)

        Mgr. Kašparová

P.S.: Rouška a čestné prohlášení o zdravotním stavu jsou nutné.