Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Volby do školské rady

02.11.2018 07:37

Volby do školské rady (2 osoby za zákonné zástupce) se uskuteční ve dnech  12.11. a  13. 11. 2018 v průběhu třídních schůzek. (Doporučení ředitelství: Vhodný je jeden zástupce za první a jeden za druhý stupeň, není to však podmínkou.)

Právo volit má zákonný zástupce žáka školy, za každého žáka jeden zástupce.

Právo být zvolen má každý zákonný zástupce žáka školy.

Návrhy na kandidáty bylo možno podávat písemně nejpozději do 1.11.2018.

Jména navržených kandidátů, kteří potvrdili souhlas s kandidaturou: 

Veronika Havránková (0, 3.A)

Zuzana Pejšová (1.A, 5.A)

Tomáš Luňák (1.C)

Jiří Forejt (1.C)

Zuzana Škotyová (4.A, 8.A)

Jarmila Doleželová (5.B, 9.A)

Radana Prachtová (8.A)

Patricie Pihrtová (5.A, 3.A)

Jiří Šperl (3.C, 4.A)

Martina Jabůrková (0, 4.A, 7.B)

Ondřej Sórad (3.C, 7.A, 5.A)

 

Volby proběhnou ve  dnech 12.11  a  13.11.2018 od 16:00 do 18:00 (v době třídních schůzek) ve vestibulu školy.

Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.

    V Praze dne 2.11.2018                                     Mgr. Jan Mareš - ředitel školy