Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Volby do školské rady

25.10.2018 15:41

Volby do školské rady (2 osoby za zákonné zástupce) se uskuteční dne 13. 11. 2018 v průběhu třídních schůzek. (Doporučení ředitelství: Vhodný je jeden zástupce za první a jeden za druhý stupeň, není to však podmínkou.)

Právo volit má zákonný zástupce žáka školy, za každého žáka jeden zástupce.

Právo být zvolen má každý zákonný zástupce žáka školy.

Návrhy na kandidáty lze podávat písemně prostřednictvím třídních důvěrníků předsedkyni KRPŠ paní Kocábkové, nejpozději do 1.11.2018.

K podání návrhů na kandidáty budou zákonní zástupci vyzváni vedením KRPŠ prostřednictvím třídních důvěrníků nebo třídních učitelů jednotlivých tříd.

Kandidatura musí obsahovat jméno, příjmení a kontakt na kandidáta, třídu žáka, kterého zákonný zástupce zastupuje.

Jména navržených kandidátů, kteří potvrdí souhlas s kandidaturou, budou zveřejněna na této stránce od 2.11.2018. 

Volby proběhnou dne 13.11.2018 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy.

Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.

    V Praze dne 25.10.2018                                     Mgr. Jan Mareš - ředitel školy