Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Vláda rozhodla o návratu žáků druhého stupně do škol.

29.04.2021 16:09

Na základě rozhodnutí vlády se od 3.5.2021 vrací do školy žáci druhého stupně. Docházka bude, stejně jako u prvního stupně, rotační. 

V týdnu od 3.5. nastoupí do školy žáci sedmých a devátých tříd (samozřejmě budou omluveni žáci, kteří v některém dni vykonávají přijímací zkoušky na střední školy). Zbývající třídy budou na distanční výuce.

V týdnu od 10.5. nastoupí prezenčně do školy žáci šestých a osmých tříd. Zbývající třídy budou na distanční výuce.

Na obědy budou automaticky přihlášeni všichni žáci, kteří byli na obědy přihlášeni od září a kteří mají v tom konkrétním týdnu prezenční výuku. Pokud se chce na obědy přihlásit někdo další, nebo naopak se chce z obědů odhlásit, pošle tuto informaci na e-mail jidelna@zsdubec.cz a to nejpozději zítra, to jest v pátek 30.4.2021. Pro další dny lze tyto změny provádět vždy s předstihem nejméně 48 hodin.

V pondělí a úterý budou z obědů odhlášeni také žáci devátých tříd. Prosím rodiče, jejichž děti nejdou na přijímací zkoušky a chtěli by jít v pondělí, nebo úterý na oběd do školní jidelny, aby to také nahlásili paní Lahodové na e-mail: jidelna@zsdubec.cz.

Pro žáky, kteří budou na distanční výuce trvá i nadále možnost odběru obědů u výdejového okénka. 

Všichni žáci budou v pondělí a ve čtvrtek testováni proti covid-19. Pokud není žák přítomen v den testování, bude testován v první den, kdy přijde na výuku. Pokud je prvním dnem přítomnosti žáka ve škole středa, a byl tento den testován, nemusí již být testován ve čtvrtek. Testování nepodléhají žáci kteří prokazatelně prodělali nemoc Covid-19 v posledních 90-ti dnech. Tato ochranná lhůta se počítá od data kdy byl vystaven první pozitvní PCR test.

Všichni žáci mají povinnost po celou dobu pobytu v budově školy mít zakrytá ústa a nos respirátorem, chirurgickou rouškou, nebo nanorouškou. Vyjímku tvoří pouze čas, kdy obědvají, svačí, nebo pijí. Při výuce TV ve venkovních prostorech být rouška nemusí. TV venku je již také pro všechny třídy povolena.

V případě, že v rámci testování dojde ke zjištění pozitivního testu, bude postupováno tak, jak bylo popsáno v předchozí informaci pro první stupeň ze dne 9.4.2021 10:58.