Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Vietnam

17.12.2018 08:49

Země tisíce vůní, pestrých barev a nepřeberného množství chutí. Přesně takový je Vietnam.

Vietnam je stát v jihovýchodní Asii. Jeho sousedy jsou Kambodža, Laos a Čína.

V rámci projektu Evropských fondů s názvem Otevřená, multikulturní a proinkluzivní ZŠ Dubeč“, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000296, byl pro žáky naší školy uspořádán celoškolní multikulturní projekt na téma Vietnam. Projekt je financován z operačního programu Praha – pól růstu, prioritní osy č. 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, specifického cíle 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti v rámci výzvy č. 21 OP PPR.

Všichni žáci se mohli dozvědět různé zajímavosti o tomto státu – geografii, přírodě, historii, ekonomice, zvycích, tradicích … Např. to, že lidé i přes svoji chudobu, jsou usměvaví a přátelští. Vietnamci působí chudě, ale pracovitě a skromně.

Žáky také zaujala vietnamská kuchyně, která patří do pokladnice asijských národních gastronomií. Při soutěži s tradičními hůlkami měli možnost vyzkoušet si, jak se hůlkami jí.

Menší děti si povídaly o vietnamských krojích, které si mohly potom vyzkoušet. Také si vyrobily vietnamský klobouk non. Skládaly puzzle, luštily zajímavé pracovní listy a prohlížely si vietnamské bankovky. Překvapivé pro všechny jistě bylo, že děti ve Vietnamu nedostávají na Vánoce dárky, ale červené obálky s penězi.

Na starší žáky čekala prezentace o pracovní migraci z Vietnamu a kulturních rozdílech.

Žákům se moc líbily vietnamské mýty, které jim byly promítány na interaktivní tabuli.