Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Videopozvánka do Španělska

23.04.2017 20:57
 
V rámci E-twinningového projektu ,,Friendship between children from different countries " vytvořila skupinka žáků 8. třídy krátké video, kterým zve své protějšky ze španělské Valencie k podzimní návštěvě Prahy a naší školy. Chystaný výměnný pobyt Španělů v českých rodinách a následný výjezd českých žáků do Valencie má opět přispět k utužení přátelských vztahů mezi mládeží různých národností a k uplatnění znalostí anglického jazyka v praktickém životě. 
Videoukázku najdete v sekci O škole - Mezinárodní spolupráce, projekt Friendship..., Project Journal.