Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Vernisáž

21.06.2017 15:00

Včera 20.června pořádala škola v dubečském Špejcharu vernisáž prací žáků školy s doprovodným programem. Akce byla pokusem o alternativu k tradiční školní akademii pořádané každým rokem. 

Organizace celé akce se ujala paní učitelka Vlčková za vydatné pomoci dalších paních učitelek. Významným dílem tak úspěchu akce přispěly paní učitelka Hlaváčková, paní učitelka Pešková, paní učitelka Juříková a další. Již v průběhu celého školního roku připravovaly a schovávaly všechny paní učitelky obrázky a další výtvarné předměty pro tuto výstavu. V průběhu minulého týdne nastalo zavážení prací a dalšího materiálu do dubečské tvrze a od nedělního poledne až do úterního odpoledne probíhaly instalace a zkoušky doprovodného programu.

V tomto programu, který byl rozdělen do jednotlivých bloků mohly děti a rodiče vidět společná vystoupení žáků deváté třídy, 3.A a 1.B. Dále ukázky činností, které jsou v rámci zájmového programu ve škole provozovány, jako je jóga a kung-fu. V závěrečném bloku pak vystoupili jednotlivci z celé školy s individuálními ukázkami zpěvu a hry na různé hudební nástroje. V tomto bloku nám výrazně vypomohla paní Kiril, učitelka hudby z místní lidové školy umění. Na závěr celého programu proběhla přehlídka modelů v podání našich deváťáků.

Kromě výstavy výtvarných prací a doprovodného hudebně-tanečního programu se mohli všichni zájemci zapojit do orientačně vzdělávacích her, koupit si občerstvení v bufetu a na závěr si opéct buřta na ohni.

Celá akce byla velmi úspěšná. Jsme velice rádi, že můžeme, ve spolupráci s místním úřadem a lidovou školou umění takové akce i v budoucnu organizovat.

Na závěr ještě jednou poděkování všem, kteří se na přípravě a organizaci vernisáže podíleli.