Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Úvod do extremismu

22.11.2013 20:47

 

Dne 21. 11. 2013 se ve škole konala přednáška pod názvem „Úvod do problematiky extremismu“. Na počátku pan Bc. Lebeda žákům 9. ročníku pustil záběry, které jim měly nastínit, co si představit pod pojmem extremismus. Následovalo malé okénko do historie, ve kterém lektor ilustroval kořeny jak pravicového, tak i levicového extremismu. Žáci byli dále seznámeni se současnými pokračovateli extrémistických hnutí, s jejich ideologií a symbolikou.

Hlavním posláním této besedy byl fakt, aby se žáci vždy řídili v první řadě vlastním rozumem, aby slepě nepodléhali vlivům okolí, jež se je mnohdy snaží zmanipulovat a zneužít k prosazení osobních cílů.

Tato přednáška bude realizována v 8. A v jiném termínu. Ticháčková P.