Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Ústav jaderného výzkumu v Řeži - 9.A

08.11.2014 20:42

V pátek 7.11. jsme absolvovali v rámci dnů vědy a techniky s panem ředitelem prohlídku Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Po příjezdu nás čekaly nutné administrativní úkony, při kterých jsme získali kartičku návštěvníka ústavu a mohli vyrazit. Navštívili jsme pracoviště spektroskopie a výzkumný reaktor LR0. V budově výzkumného reaktoru jsme vystoupali do třetího patra, oblékli si bílé pláště, několik z nás si na plášť připevnilo kontrolní dozimetry a už jsme poslouchali našeho průvodce. Také jsme zamířili do samotné haly reaktoru, kde jsme měli možnost si prohlédnout model palivových tyčí srovnaných do daného geometrického tvaru. Nakonec jsme se podívali z výšky 8,5 metru na dno jaderného reaktoru. Bylo to moc poučné a fajn! Žáci 9.A