Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Upřesňující informace k výuce na dálku

24.03.2020 09:56

Vážení rodiče,

ministr školství Robert Plaga dne 23.3. sdělil, že počítá se scénářem, že by se české školy mohly otevřít v druhé polovině května, jisté to ale není.

Dovolte mi tedy pár upřesňujících informací k výuce

Všichni žáci bez výjimky by měli dostávat od svých učitelů zadání na práci doma ze všech předmětů (pokud tomu tak není, oslovte své třídní učitele)

Ke komunikaci s žáky (někdy prostřednictvím rodičů apod.) využívají v současnosti učitelé různé platformy dle svých možností (téměř všichni z domova, jen výjimky využívají zázemí školy): e-mail, Bakaláři, Google Classroom, Google Meet, třídní webové stránky ... Není možné, aby se všichni učitelé dopravovali do budovy školy a svoji práci konali v ní (nemáme k dispozici respirátory a roušky, někteří bydlí daleko od školy nebo patří do skupiny více ohrožených nebo sami pečují o své děti doma atd.)

Prosím všechny, aby při komunikaci s učiteli respektovali jejich soukromí a pokud je například oslovují telefonem, nečinili tak v časech mimo obvyklou dobu, tj. cca 9-17 hodin ve všední dny (samozřejmě s výjimkou extrémních situací nebo po předchozí domluvě).

Někteří si možná myslíte, že učitelé získali uzavřením školy dovolenou navíc, ale opak je pravdou. Mnozí mají nyní více práce, než když si „jen“ v konkrétní hodině, s využitím všech dostupných pomůcek, odučili všechny žáky naráz.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy