Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Únor v 1.B

28.02.2016 17:40

První měsíc druhého pololetí, letos prodloužený o jeden den, je za námi. Do naší třídy přinesl nemoci a nachlazení, kterým se málokdo ubránil. A tak některé dny byla třída téměř poloprázdná. Mezi děti přišel v rámci programu prevence pan poručík Holub z Policie ČR. V českém jazyce pokračovaly děti s osvojováním dalších písmen. K hodnocení čtení jsme přidali i hodnocení porozumění přečtenému textu. V matematice počítáme příklady do 20 v rámci desítky. Prvouka přinesla téma vlast, město, vesnice, důležitá telefonní čísla.