Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 V 0. třídě

04.06.2020 08:31

V pondělí 29.6. 2020 od 8:00 do 8:45h budu vydávat dětem Pochvalné listy. Sejdeme se 7:55 až 8:00h u vchodu do ranní družiny. 

V 8:45h předám děti ve vchodu do ranní družiny rodičům.

P.S.: Roušky jsou nutné.

                Mgr. Kašparová