Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Účast na olympiádě z anglického jazyka

26.01.2017 20:53

Milí rodiče a spolužáci. 

Dubečká škola se 24.1. zúčastnila olympiády v anglickém jazyce pro osmou třídu, která probíhala na Holešovické obchodní akademii. Z dobrovolně přihlášených žáků byli vybráni ti nejlepší, aby si olympiádu zkusili a reprezentovali tak naši školu. Ráda bych vás proto provedla jejím konáním z pohledu žáka. Jak jsem již zmínila, olympiáda se konala v Holešovicích asi od čtvrt na dvě, tudíž jsme přišli pouze o polovinu výuky, z čehož jsme ale i tak měli radost. Vyrazili jsme asi ve dvanáct hodin a dorazili jsme tam přibližně o čtvrt hodiny dříve. Abychom se posílili, zašli jsme ke školním automatům, kterými škola disponuje. Všichni jsme byli velice nervózní, ale po příchodu dalších skupin žáků z jiných škol z nás nervozita rychle opadla. Zaujali jsme námi vybraná místa a vyslechli si pokyny, jak test správně řešit. Poté jsme se do něj s odhodláním pustili. Test byl sestaven ze tří částí. První, poslechová část, kde jsme podle jistých monologů měli přijít na to, co si jaký člověk přál, přišla mým spolužákům středně těžká. U druhé, gramatické části, která se vyznačovala jen doplňováním, jsme se všichni shodli na nejtěžší příčce, a jako nejlehčí jsme označili část poslední, textovou, ve které se odpovídalo na otázky ze článku. Analýza výsledků trvala něco málo přes hodinu, za kterou jsme se my, čtyři excelentní žáci, stihli seznámit s ostatními a probrat správné odpovědi v nejtěžší části s paní učitelkou. Po dlouhém a napínavém čekání jsme se ale dočkali svých výsledků. Dohromady bylo účastníků přes padesát, proto za veliký úspěch považujeme i dvě místa okolo pětadvacatého, která byla obsazena Lindou Nguyenovou a Matějem Kubitou. Lepší umístění, i s vyhlášením, získal Richard Kypsoň na krásném dvacátém místě. Mezi nejlepšími deseti soutěžícími jsem se i s diplomem umístila já, Nikola Procházková, a obsadila jsem se soupeřem z jiné školy nerozhodné osmé a deváté místo. Myslíme si, že se nám olympiáda vydařila a všichni jsme si ji opravdu užili. Doufáme, že se i další ročníky zúčastní této akce jménem naší školy a samozřejmě jim budeme fandit ze všech sil.

Nikola Procházková (8.A)