Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Turnaj ve vybíjené

07.03.2019 09:26

Dne 7. 3. byl na ZŠ Hostýnská uspořádán turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Naše škola se ho zúčastnila a z 9 týmů jsme obsadili krásné 2. místo. Za vzornou reprezentaci jim moc děkujeme.