Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Turistický kroužek

30.09.2013 19:44

Stručně o muzeu, které jsme navštívili 21. 9. 2013...

Historická tramvajDne 14. května 1993 otevřel pražský primátor Jan Koukal slavnostně Muzeum městské hromadné dopravy v Praze, které je umístěno v historickém objektu tramvajové vozovny v Praze - Střešovicích.

Už samotná vozovna byla v roce 1991 vyhlášena technickou památkou. Dne 21. července 1998 byl soubor 50 historických vozidel městské hromadné dopravy a 34 dalších sbírkových předmětů v Muzeu prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.

Kromě vlastních vozidel a předmětů Muzeum vystavuje také dlouhodobě zapůjčené exponáty Národního technického muzea.08

Střešovická vozovna však není jen muzeem. Z jedné její haly jsou vypravovány i některé provozní soupravy historických tramvají - ty však nejsou muzejními exponáty. Vyjíždějí odsud na svoji trasu o sobotách, nedělích a svátcích v letní sezóně například okružní linka 91. Takovouto tramvají jsme jeli i my.

   

 


 

                                                                    Vystoupili jsme ve Stromovce a pěšky  došli kolem Planetária na dětské hřiště, kde jsme se proběhli, nasvačili a dál pokračovali směrem na stanici metra Hradčanská. Odtud znaveni jsme odjeli domů metrem a busem.