Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Třídnické hodiny - 2. stupeň

11.06.2020 14:28

Třídnické hodiny pro žáky druhého stupně byly stanoveny takto:

6.A

1. skupina: úterý 23.6. 9:30-10:15 hod., 

2. skupina: úterý 23.6. 10:30-11:15 hod.

6.B 

1. skupina: úterý 23.6. 9:00-9:45 hod., 

2. skupina: úterý 23.6. 10:00-10:45 hod.

7.A

1. skupina: pondělí 22.6. 9:00-9:45 hod., 

2. skupina: pondělí 22.6. 10:00-10:45 hod.

7.B

individuálně, po domluvě s TU

8.A

1. skupina: pondělí 22.6. 8:30-9:15 hod., 

2. skupina: pondělí 22.6. 9:30-10:15 hod.

8.B

1. skupina: čtvrtek 25.6. 8:15-9:00 hod., 

2. skupina: čtvrtek 25.6. 9:15-10:00 hod.

9.A

1. skupina: středa 24.6. 10:00-11:30 hod., 

2. skupina: středa 24.6. 11:45-13:15 hod.

9.B

1. skupina: úterý 23.6. 9:00-10:30 hod. - vstup do školy vchodem ranní družiny (vedle ředitelny) 

2. skupina: úterý 23.6. 11:00-12:30 hod. - vstup do školy vchodem ranní družiny (vedle ředitelny) 

3. skupina: čtvrtek 18.6. od 12:30 hod. (individuálně)

 

O rozdělení do skupin rozhoduje třídní učitel/ka.