Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Třídní schůzky dne 14.12.

30.11.2021 13:25

Vážení rodiče,

z důvodu Covid pandemie nebude možno zorganizovat třídní schůzky plánované na 14.12. obvyklým způsobem. Také máme zájem o to, abyste dostali detailnější informace o prospěchu a chování vašich dětí, než naleznete běžně v Bakalářích, a proto jsme se rozhodli takto:

na den 14.12. vyhlašujeme konzultační odpoledne. Od 15:00 do 18:00 budou ve škole k dispozici všichni učitelé druhého stupně, od kterých budete mít možnost získat individuálně potřebné informace. U vstupu do budovy bude vyvěšená nástěnka, na níž bude uvedeno, v které části budovy můžete jednotlivé učitele zastihnout.

Třídní učitelé prvního stupně mají možnost volby. Buď budou postupovat v souladu s výše uvedeným, nebo mohou pro rodiče své třídy uspořádat on-line třídní schůzku, nebo mohou naplánovat individuální konzultace s rodiči žáků své třídy v průběhu několika dní v termínech blízkých 14.12. O svém rozhodnutí a způsobu, jak bude probíhat třídní schůzka konkrétně ve vaší třídě, vás budou informovat.​


Abychom byli schopni zajistit bezpečnost v průběhu těchto konzultací, bude ale nutno dodržet následující pravidla:
- Po celou dobu pobytu v budově školy budou mít všichni rodiče kompletně zakryty dýchací cesty respirátorem nebo nanorouškou. 
- Při čekání na konzultaci budete dodržovat rozestupy (ideálně alespoň 1,5 m)
- Pokud jste v karanténě nebo nemocní, nebudete do budovy školy vůbec vstupovat.
Není v silách školy kontrolovat, zda jsou všichni, kteří vstupují do školy, očkováni, zda mají negativní PCR test nebo prodělali nemoc Covid v posledních 180-ti dnech. Je to tedy především na vaší osobní odpovědnosti vůči sobě, svým dětem a ostatním rodičům a učitelům. Nikdo z nás nechceme, abychom opět posílali do karantény celé třídy.

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ Starodubečská 413