Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Třídenní výlet 6. tříd za krásami a zajímavostmi Kladského pomezí

24.05.2018 14:24

I když počasí neslibovalo žádné zázraky, s úsměvem na tvářích a s pláštěnkami v batůžcích jsme 17.5. plni očekávání nasedli do autobusu. První zastávkou byla návštěva Galerie antického umění v Hostinném. Kromě Diskobola, Homéra a dalších klasiků antického umění jsme zde potkali velmi příjemného průvodce, který nám poutavě vyprávěl o řeckém a římském sochařství a ochotně nám prozradil téměř všechny odpovědi na otázky z pracovního listu. V textilním závodě rodiny Bartoňů jsme zjistili, jak náročná je výroba podkladové látky používané při výrobě smirkového papíru. Když se nám podařilo vymotat se ze všech nití, špulek a klubek, ujížděli jsme směrem k Novému Městu nad Metují. Zde nás osobně přivítala majitelka zámku se svým manželem. Položili jsme jim pár všetečných otázek a vydali se na průzkum zámku od sklepních prostor se zakletou Povětrnicí, přes secesní kuchyň ,v níž připravovali jídlo i pro T. G. Masaryka, po zámeckou půdu a věž. V zámeckém parku nás okouzlil Plečnikův unikátní dřevěný most a Braunovi trpaslíci. Ubytovali jsme se v Náchodě a po dobré večeři nám ještě zbyly síly na soutěže a rekapitulaci celého dne.

Druhý den jsme v Polici nad Metují vyzkoušeli svou fantazii a zručnost při skládání legendární stavebnice Merkur. V pěti místnostech jsme se kochali modely Eiffelovy věže, Ocelového města, Karlštejna a dalších kuriozit. Jak funguje Francisova turbína, jsme zjistili v dřevíčkovském mlýně. Mlynář s mlynářkou nás provedli třemi podlažími mlýna, který byl postaven roku 1920. Povídání bylo zakončeno prakticku ukázkou, při níž létala mouka úplně všude. Abychom se nadýchali čerstvého vzduchu, přesunuli jsme se do Adršpašsko-teplických skal. Velký okruh, při kterém jsme tentokrát obdivovali sochařské umění samotné přírody, jsme zvládli za tři hodiny. Vyšplhali jsme a sestoupali snad milion schodů, ale výhled na Starostu a Starostovou či Milence stál za to. Večer věnovaný Polsku nám zpestřila Kajetánova četba v polštině, odhalování překladatelských záludností a nezapomenutelné hry .

Poslední den jsme zavítali na exkurzi do továrny na výrobu vánočních ozdob OZDOBA.CZ. Se zaujetím jsme sledovali, jak se ozdoby foukají, stříbří i malují. V tamním obchůdku nás překvapily i zcela netradiční ozdoby, a tak mnozí z nás neodolali a dovezli blízkým křehké, ale krásné suvenýry. Naše putování jsme zakončili v největší dělostřelecké pevnosti v Čechách-Stachelbergu. Po cestě jsme prozkoumali několik řopíků a prošli se v zákopech vybudovaných v roce 1938. Než jsme sestoupili po 189 schodech do podzemních chodeb a na vlastní kůži si vyzkoušeli pobyt v hloubce 50 m pod zemí, prohlédli jsme si model celého pevnostního systému, seznámili se s plánovaným vybavením a vojenskou technikou dělostřelecké věže i jednotlivých pěchotních srubů a zaposlouchali se do vyprávění historických událostí předválečného i válečného období.

A pak už nás čekala jen cesta domů. Vrátili jsme se unavení, ale plni dojmů. A dokonce i s nerozbalenými pláštěnkami!