Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Tonda Obal na I. stupni

27.02.2015 20:42

 

Enviromentální výchova má za úkol seznámit žáky ZŠ i s problematikou odpadového hospodářství. Společnost EKO-KOM vysílá lektory se školním vzdělávacím programem Tonda Obal na cestách, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. V rámci hodinových bloků se žáci každé třídy I.stupně dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí.Viděli vzorky recyklovaných materiálů. Na závěr si zkusili sami odpad vytřídit. Pochopili, že třídění odpadu je dobrý návyk a patří k odpovědnému chování.