Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Tonda Obal - environmentální výchova

08.02.2018 20:03
Ve středu 7. 2. proběhl  v naší škole bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách. Jedná se, co do počtu oslovených dětí, o největší ekologický program pro školní děti u nás. Jeho cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Během šesti hodin proškolili tři lektoři všech osmnáct tříd žáků naší školy. V průběhu každé  besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. Tonda Obal měl připravenu výstavku - kufřík plný recyklátů, materiálů a názorné krátké filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Do  programu pro žáky prvního stupně byla  zařazena hra, ve které si  děti prakticky vyzkoušely, jak správně třídit. 
Lektoři pochválili žáky za aktivitu v hodinách. Potěšil je  nejen zájem o tuto problematiku mezi dětmi, ale i jejich znalosti, které velice kladně hodnotili. Je zřejmé, že děti mají nejen teoretické poznatky, ale  i praktické zkušenosti. Pokud získané informace posílí u dětí odpovědnost za prostředí, ve kterém žijí, splnil program svůj cíl.      
  Další informace lze nalézt na stránkách www.tonda-obal.cz   
Ve středu 7. 2. proběhl  v naší škole bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách. Jedná se, co do počtu oslovených dětí, o největší ekologický program pro školní děti u nás. Jeho cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Během šesti hodin proškolili tři lektoři všech osmnáct tříd žáků naší školy. 
V průběhu každé  besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. Tonda Obal měl připravenu výstavku - kufřík plný recyklátů, materiálů a názorné krátké filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Do  programu pro žáky prvního stupně byla  zařazena hra, ve které si  děti prakticky vyzkoušely, jak správně třídit. 
Lektoři pochválili žáky za aktivitu v hodinách. Potěšil je  nejen zájem o tuto problematiku mezi dětmi, ale i jejich znalosti, které velice kladně hodnotili. Je zřejmé, že děti mají nejen teoretické poznatky, ale  i praktické zkušenosti. Pokud získané informace posílí u dětí odpovědnost za prostředí, ve kterém žijí, splnil program svůj cíl.      
Další informace lze nalézt na stránkách www.tonda-obal.cz