Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Tematika pro anglický jazyk 2B-FIKAR do 1. 4. 2021

23.03.2021 11:54

1. Budete pracovat s lekci My House.

2. Nejprve část času věnujte poslechu slovní zásoby, k tomu naleznete podklady na youtube.com, kde je nutné provést:

  - otevřít stránku www.english SingSing

  - naleznete video  SingSing.house, 6' záznam, kde je několikrát vyslovována slovní zásoba

  - snažte se, aby děti psaly slovíčka a opakovaly výslovnost nahlas/několikrát

  - následující dny věnujte pracovnímu sešitu a vypracujte cvičení s. 39 cv. 1, s. 40 cv. 2, 3

  - použijte dále  video z PS -  lekce My House- Songs and Chants, cvičit poslech a v části "Play" opakujte stručné fráze a 

    slovní zásobu.