Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Tělocvična pro pronájmy

01.12.2020 11:31

Počínaje čtvrtkem 3.12. lze opět využívat tělocvičnu školy ke mimoškolním sportovním aktivitám (pronájmy) s vyjímkou školních kroužků. 

Pro využití školní tělocvičny je povinné dodržovat celostátní epidemiologická pravidla:

  • maximální počet osob 10 (do počtu se započítává i trenér).
  • roušky po celou dobu pobytu v budově školy včetně samotné sportovní činnosti a pobytu v šatnách.
  • nejsou povoleny školní kroužky, to znamená nelze vyzvednout děti ze školní družiny, absolvovat s nimi kroužek-trénink a opět je do školní družiny vrátit. (Pro tyto činnosti platí pravidla MŠMT pro školy, které nepovolují tělesnou výchovu, ani míchání dětí z různých tříd a oddělení družiny).
Pokud někteří nájemci nebudou výše popsaná pravidla dodržovat, školní tělocvičnu pro ně opět uzavřeme.