Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Stužkování devátých ročníků: Slavnostní zakončení povinné školní docházky

27.06.2024 18:31

Den, na který se všichni deváťáci již dlouho těšili, konečně nadešel. Stužkování devátých ročníků je slavnostní událost, která symbolicky ukončuje jejich povinnou školní docházku. Připravovali jsme se na tento okamžik poctivě celý červen, a poslední týden jsme intenzivně trénovali, abychom zajistili, že všechno proběhne hladce a slavnostně.

Letos jsme se rozhodli vyzkoušet nové prostory pro tuto významnou událost. Místo tradiční budovy historického Špejcharu jsme oslavovali ve víceúčelové místnosti hasičské zbrojnice v Dubči. Tímto bychom rádi poděkovali za zapůjčení těchto prostor. I když byly prostory trochu těsné a nebylo to ideální, věříme, že si to všichni užili a že oslava byla přesto důstojná a slavnostní.

Program začal vystoupením jednotlivých tříd. Nejprve nastoupila třída 9.A se svým tanečním vystoupením, které sklidilo velký potlesk. Poté následovala třída 9.B, která dokonce předvedla i zvedačky, což publikum ohromilo a nadchlo. Nakonec se představila třída 9.C, která závěrem svého vystoupení vytvořila bránu pro třídní učitelky a paní asistentku, což bylo velmi dojemné a symbolické gesto.

Po těchto úvodních vystoupeních nás přivítali moderátoři Zlatka z 8.A a Ondra z 8.C, kteří celou slavnost bravurně vedli. Následovala krátká promluva pana ředitele, pana starosty a místostarosty. Poté začalo samotné dekorování. Žáci byli ošerpováni třídními učitelkami, od pana ředitele obdrželi květinu a od pana starosty ročenku, kterou si sami vytvořili.

Po šerpování přišly na řadu proslovy třídních učitelek a zástupců žáků z jednotlivých tříd. Bylo to emotivní a vzpomínkové, plné díků a přání do budoucna. Následně se předávaly dary třídním učitelkám, panu starostovi, místostarostovi a paním zástupkyním, což ještě více podtrhlo slavnostní atmosféru.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se na organizaci této slavnosti podíleli. Děkujeme moderátorům Zlatce a Ondrovi za skvělou práci, třídním učitelkám za jejich úsilí a organizaci, panu učiteli Dvořákovi za technickou podporu a pomoc s choreografiemi dětí. Žákům přejeme vše nejlepší do budoucnosti a doufáme, že si svůj slavný den užili a budou na naši školu vzpomínat v dobrém.

Fotky najdete ve fotogalerii: www.zsdubec.cz/rodice-a-zaci/fotogalerie/#halimg-1133-jpg