Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

STÁVKA pracovníků ve školství

22.11.2023 11:18

Vážení rodiče,

z rozhodnutí pedagogické rady ze dne 13.11. a z následného online hlasování se Základní škola, Starodubečská 413 přidává ke stávce vyhlášené ČMOS PŠ na den 27.11.2023.

Důvodem stávky je:

1. Celkové podfinancování segmentu školství a další reálné snižování financí určených pro vzdělávání vašich dětí, které může mít v konečném důsledku výrazný dopad na kvalitu vzdělávání v ČR.

2. Celkové nekoncepční působení všech vlád od roku 2000 v oblasti školství. Valná většina slibů v oblasti školství daných našimi politickými představiteli není dodržena a nebo je alespoň výrazně devalvována následnými úpravami. 

3. Snižování finančních prostředků určených pro nepedagogické zaměstnace škol (školní kuchyně, technické zabezpečení škol, úklid). Jde o jediný segment ekonomiky ČR, kde nejenže nedojde k navýšení platů, ale bylo dokonce ohlášeno jejich snižování. To opět výrazně ohrožuje fungování škol, pro něž je práce těchto zaměstnanců naprosto nezbytná.

Na Základní škole, Starodubečská 413 proběhne tato stávka následovně:

Nechceme přenášet problémy školství na rodiče, a proto bude tento den škola pro žáky otevřena. Výuka bude redukována dle jednotlivých vyučovacích předmětů a dle personálních možností školy v tento den. Jednotliví vyučující se mohou rozhodnout, zda budou ve svých hodinách běžně vyučovat, nebo zda povedou se žáky diskuzi na téma stávky, nebo budou ve třídách "pouze" dohlížet na žáky.

Školní jídelna bude tento den uzavřena. Jelikož má škola v době svého otevření povinnost zajistit žákům stravování, budou na tento den objednány bagety od externího dodavatele.

Děkujeme za pochopení a podporu.

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ Starodubečská 413