Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Staročeská bajka „O lišcě a o čbánu“ - 7.B

20.05.2019 10:30

Staročeská bajka „O lišcě a o čbánu“ v 7.B

Lidé čtou. Ovšem v naší 7. B to nebyla kniha ledajaká. Probírali jsme starší českou literaturu, a proto jsme při výběru knižního titulu zůstali věrni tomuto období. Součástí Hradeckého rukopisu je úsměvná staročeská „Bajka o lišcě a o čbánu“. Každý z nás se stal jejím překladatelem.

                                      

Text bajky je psán v 96 krátkých verších, a tak zbylo vedle každého verše místo pro slova, která se stala pro nás překladatelským oříškem. K našemu údivu jsme však mnohému porozuměli, i když nás od doby vzniku půvabného textu dělí téměř sedm století. Ani jsme nemuseli používat Staročeský slovník z internetu. Nejobtížnějšími byly tvary pro nás dosud neznámého dřívějšího minulého času – bieše, přiběže … ale slova, jako chyše (stavení),  hubenice od dnešního zahubit (vražednice), studnice (studna) se dala hravě přeložit. Uvědomili jsme si, jak se pro nás naštěstí v průběhu staletí zjednodušil systém českých hlásek a dvojhlásek a tvarosloví.

Překládáním ovšem naše úloha neskončila. Museli jsme ještě uvést základní znaky bajky, totiž personifikaci, pointu a zejména ponaučení, které jsme formulovali do dnešních přísloví a rčení. Hotový překlad se stane součástí našeho čtenářského portfolia.