Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Sportovní den mladších dětí (3. až 5. ročník)

31.05.2022 17:28

V úterý 31.5. se uskutečnil sportovní den dětí pro 1. stupeň, konkrétně pro 3. - 5. ročníky. Nejprve se třídy utkaly v dovednostních disciplínách: skok do dálky z místa, hod na koš, slalom - dribling, štafeta. Každá třída vyslala na každou disciplínu 2 zástupce žákyň a 2 zástupce žáků. V dovednostních diciplínách si nejlépa vedla třída 4.B, která vyhrála 2 disciplíny, hod na koš pak třída 5.C.

Následně se utkaly všechny třídy v turnaji ve vybíjené a ve fotbale. Kluci hráli na venkovním hřišti, holky v tělocvičně. Hrálo se systémem každý s každým, zápas trval 6 minut hrubého času. Fotbal vyhrála třída 5.B, vybíjenou žákyně 5.C. 

Všichni si zaslouží pochvalu za předvedené výkony nebo za fandění. 

Na výsledky se můžete podívat zde.

Na fotky z akce pak zde.