Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Spolek Prales dětem-korálový útes

05.11.2015 14:00

Spolek Prales dětem – korálový útes

(environmentální výchova)

V úterý 3. 11. jsme navázali na jarní program o záchraně pralesů na Sumatře resp. v Indonésii vůbec. Program byl zaměřen na život pod vodou na korálových útesech.

Nejprve nám zástupci spolku Milan Jeglík a Zuzana Koloušková sdělili informace o jejich dalším působení a záchranných akcích na Sumatře, a pak děti zhlédly krátký film o podmořském světě. Poté si děti 1. stupně měli možnost zasoutěžit. Dle ohlasů kolegyň byl program pro děti 1. stupně po obsahové stránce náročný. Žáci 2. stupně měli program koncipovaný trochu jinak – nejprve přednáška a pak film. Reakce dětí na sdělené informace byly veskrze pozitivní, spíše byly děti smutné, že se ničí významné ekosystémy a umírají zvířata.

P. S.

Ke konci pořadu došlo k drobnému nedorozumění, protože Milan a Zuzana nabídli dětem možnost zakoupení kartičky (1= 9,- Kč, 2m² = 18,- Kč, ….), která informovala o tom, že se dotyčný podílí na záchraně pralesa. Paní učitelky a žáci 1. stupně o tom nebyli informováni, a tak vzniklo pár nesrovnalostí. Tuto informaci jsem obdržela na poslední chvíli a stačila to říct téměř všem dětem z 2. stupně, ale z časových důvodů jsem již nestihla předat info na 1. stupeň, za což se omlouvám.

Pokud někdo z rodičů dětí, které si zakoupily kartičku, s tím nesouhlasí (nebyli o tom informováni), není problém ji donést do školy a já vrátím peníze. Nicméně si myslím, že děti utratí daleko více peněz za sladkosti, kofoly, „Mekáče“ aj. a těch 9,- Kč, které vynaložily na záchranu malého kousku lesa není zase tak moc. Tím si možná děti uvědomí, že naše planeta není nevyčerpatelná a že je důležité se zajímat o životní prostředí.

Ivana Vítková