Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Slunečnice zpívala anglické písně pro 1.stupeň

19.04.2015 15:04

V pondělí 13.4. zavítalo do naší školy brněnské divadlo Slunečnice,aby rozezpívalo žáky 2. - 5. tříd. Tělocvičnou zněly známé melodie písní, které děti znají z hodin anglického jazyka. Pořad přispěl ke zpestření jazykové výuky na 1. stupni.