Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Slavnostní otevření nových učeben

10.09.2014 19:20

Dnes se konalo slavnostní otevření nových tříd základní školy. Na tomto seznámení s novými prostory byl přítomen pan starosta J. Tošil, místostarosta pan Ing. B. Dvořák, místostarostka paní Z. Hoffmanová a další, kteří se na realizaci našich nových učeben podíleli, za což velmi děkujeme. Hosté, děti i rodiče si mohli prohlédnout prostory, ve kterých se nově otevřou dvě třídy, jež budou pro děti společně s novým vybavením vytvářet velmi příjemné prostředí. Žáci prvního stupně si vyzkoušeli lavice, vyjádřili se k tomu, co by se jim ve třídě líbilo a paní učitelka Otradovská již zkušebně zasedla za svou budoucí katedru. Přejeme si tudíž příjemný start v nových učebnách, které ještě čekají nějaké "dodělávky".