Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Slavnostní zahájení školního roku

03.09.2013 16:11

V první školní den proběhlo ve škole slavnostní zahájení školního roku jinak, než jsme byli v minulosti zvyklí. Celá škola se shromáždila v tělocvičně, kde učitele, žáky i rodiče přivítal pan ředitel. Následovalo přivítání tajemnice Městského úřadu pani Smutné a poděkování za to, že si na náš první školní den udělala čas. Po krátkém proslovu byli přivítáni žáci přípravné třídy, které přivedla pani učitelka Kašparová. Každý žáček dostal od pani tajemnice dárek.

Následovalo vítání prvňáčků. Žáci deváté třídy přiváděli za potlesku celé tělocvičny postupně prvňáčky po dvojicích. Pan ředitel s pani tajemnicí každého jednotlivě přivítal do školy a také mu předal dárek. Deváťák, který prvňáčky přiváděl, současně přebíral nad těmito žáčky patronát po celý první rok jejich školní docházky.

Po přivítání první A nastal malý zádrhel. Na stole nebyl připraven dostatečný počet dárků pro všechny, ale to se vyřešilo velmi rychle tím, že žáčci první B dostali své dárky až ve třídě.

Po krátkém projevu pani tajemnice Smutné pan ředitel oficielně zahájil školní rok 2013/14 a žáci se pod vedením třídních učitelů odebrali postupně do svých tříd.

Další fotografie jsou ve fotogalerii.