Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Slavnostní zahájení školního roku 2021/22

07.09.2021 22:05

Tak, a už je tu zase Š K O L A! Ačkoli začátek školního roku není státním svátkem, slyšeli jste o něm v televizi či rozhlase přinejmenším celý minulý týden.

Naši prvňáčci se na začátku svého prvního školního dne ještě drželi ruky maminky či tatínka. Společně se odebrali do školní tělocvičny, kde je tentokrát nevítal jen pan ředitel s panem starostou a místostarostou naší městské části, ale čekali na ně i pan radní Šimral a paní Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Děti postupně vítal pan ředitel, hosté jim předali dárečky a najednou se z nich stali malí školáci, kteří do svých tříd už šli se svými paními učitelkami a rodiče je jen doprovázeli.

Starší žáci letos zavítali přímo do svých tříd a školní rok zahájili se svými třídními učiteli a učitelkami. Na některé z nich čekali zbrusu nové třídy v nástavbě školy, kterou pro ně naši hosté slavnostně otevřeli.

Přejeme všem, vám žákům, učitelům, zaměstnancům školy, ale také rodičům a přátelům, ať je tento školní rok pro vás rokem pohodovým!

Fotky z 1. školního dne najdete ve fotogalerii:

www.zsdubec.cz/rodice-a-zaci/fotogalerie/#20210901-0832071-jpg