Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní parlament

17.09.2013 20:35

Letošním rokem začne na naší škole působit na 2. stupni školní parlament. Každá třída bude mít své dva zástupce, kteří se přibližně jedenkrát za měsíc setkají na schůzce se svým koordinátorem.

Zástupci školního parlamentu zajistí prostor pro komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a budou se podílet na chodu školy.

Koordinátor Mgr. Pavlína Ticháčková