Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní jídelna v době distanční výuky.

03.11.2020 15:17

Odpovídám tímto na dotazy týkající se školní jídelny v době distanční výuky.

Omlouvám se všem rodičům, kteří by měli zájem odebírat pro své  děti v době distanční výuky obědy. Bohužel zde máme souběh několika okolností, které neumožňují aby školní jídelna tuto službu momentálně poskytovala.

Vzhledem k opatřením vydaným ministerstven zdrvotnictví ke veškerým stravovacím zařízením v rámci ČR je možno provádět výdej obědů pouze přes výdejové okénko v jednorázových obalech. 

Za prvé, vzhledem ke stavebním úpravám, které probíhají ve škole a v okolí školy, včetně nutné kolaudace některých, již v této chvíli hotových prostor, nelze zajistit ve škole výdej obědů tak, aby se žáci, kteří si jdou pro oběd vzájemně nepotkávali, což je v plném rozporu s nařízením o uzavření škol pro prezenční výuku, které má právě takovému potkávání zabránit.

Za druhé, rekonstrukce ulice Josefa šimůnka v současné době neumožňuje provádět zásobování školní kuchyně surovinami.

Dojde-li k alespoň k částečnému otevření školy a součaně bude dokončena rekonstrukce ulice Josefa Šimůnka budeme hledat cestu jak umožnit odebírání obědů v jednorázových obalech i žákům pro které škola otevřena nebude. V takovém případě si ale bude nutno za jednorázový obal připlatit, neboť jeho cenu nelze zakalkulovat do rozpočtované ceny oběda.

Na dotaz, zda by v takovém případě nebylo možno vařit i pro zákonné zástupce těchto žáků za plnou cenu, jako pro cizí strávníky, nutno říci, že současná kapacita školní kuchyně neumožňuje mít registrováno více strávníků než 550. Současná kapacita schválená Hygienickou stanicí a uvedená v rejstříku škol je naplněna na 98%.

Tyto okolnosti byly konzultovány se zřizovatelem, konkrétně místostarostou p. Tregnerem a odsouhlaseny na jednání školské rady.