Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní družina - platby

01.07.2021 08:05

Vážení rodiče a děti,
chtěla bych vám popřát krásné prázdniny a poděkovat za spolupráci v tomto "zvláštním" školním roce. Pár akcí jsme i přes výjimečný stav zvládli a doufám, že v příštím roce jich bude podstatně více a že se již budeme setkávat všichni společně a snad i bez velkých omezení.

Platby za školní družinu a klub byly letos komplikovanější, a tak jen připomínám. Částku do 1000 korun, která vám u nás zůstala, automaticky převádíme do příštího školního roku, částka nad 1000 korun se vrací automaticky (dětem, které od nás odchází, a budoucím žákům šestých tříd, kteří již klub nebudou navštěvovat, se částka také vrací automaticky). Pokud peníze do 1000 korun chcete vrátit a nepřevádět na příští školní rok, musíte si o ně písemně zažádat.

Přeji krásné a hlavně klidné slunečné dny.

Helena Mertová