Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní družina a klub na lyžích

29.03.2022 20:11

Děti ze školní družiny a klubu vyrazily na dva lyžařské výlety 1. 3. 2022 a 28. 3. 2022. Oba dny se vydařily. Sluníčko, sníh, úžasný pan řidič, rozesmáté děti, obětavé paní vychovatelky (Blanka Vedrová, Hana Mikšovská) a obětavá paní učitelka (Marcela Rojíčková). Doufáme, že se z akce stane pravidelná záležitost a přístí rok si lyže zase zopakujeme.
Díky všem! Helena Mertová, vedoucí vychovatelka