Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Škola v přírodě 2.B + 4.A den třetí

21.05.2014 22:26

Pobyt v přírodě, slunce a připravený program způsobily to, že dnes děti vstávaly až v půl osmé. Po obvyklých ranních činnostech začalo v 9 hodin vyučování. Jelikož je krásné počasí svačíme na terase a dopolední činnosti končíme hrami venku. Odpoledne nás čekal výlet na Veselý kopec u Mokrska a návštěva muzea v opraveném špýcharu v Prostřední Lhotě. Děti si prohlédly stroje a předměty, které sloužily lidem v zemědělství i v domácnosti. Na rozhlednu vystoupily děti, které se nebály a odměnou jim byl krásný  výhled na Středočeskou pahorkatinu a Brdy. Večer koleje vzájemně soutěžily v rámci hry Šest ran do klobouku.