Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Šikana učitele

22.01.2021 10:12

Vážení rodiče,

na sociálních sítí se šíří útoky na paní učitelku Karasovou, které hraničí s šikanou učitele. Na tyto sprosté a nevybíravé zprávy škola ani paní učitelka nebude reagovat. 

Z informací, které jsem získal, postupuje paní učitelka naprosto v pořádku s metodickými postupy. Požadavek, aby rodiče potvrdili splnění domácího úkolu svým podpisem, považuji naprosto za legitimní, zvláště v případě kontroly hlasitého čtení u žáků prvních tříd.

Výsledky práce paní učitelky Karasové jsou dlouhodobě nadprůměrné a děti, které prošly její vedením, mohou i v rámci dalšího vzdělávání z jejího přístupu a práce těžit. 

Rodiče, kteří paní učitelku napadají by si měli uvědomit, že tu nejsou od toho, aby určovali metodické postupy použité ve výuce. Od toho je tu škola, potažmo učitel. Pokud se takovéto útoky na paní učitelku budou opakovat, předám celou záležit k šetření Policii ČR.

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ Starodubečská 413