Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Šikana - informace pro žáky

26.08.2013 13:25

           MUSÍM VĚDĚTŽE ŠIKANA JE:

-         chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, zastrašit!!!

-         cílené, opakované, fyzické nebo psychické týrání jedince nebo skupiny

-         fyzický útok, bití, vydírání, loupež, poškozování věcí       

-         slovní napadání – nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování

-         sexuální obtěžování nebo zneužívání

-         kyberšikana – zneužívání a ubližování v elektronické podobě

( SMS-zprávy, e-mailové zprávy,pomluvy a hanlivé informace na internetu )

-         přehlížení a ignorování

-         omezování osobní svobody

-         zesměšňování, nadávky, hanlivé přezdívky

-         vydírání

 

CO MÁM ŘÍKAT?

1.     JE MI UBLIŽOVÁNO! 

2.     VÍM, ŽE NĚKOMU JINÉMU JE UBLIŽOVÁNO!

 

JAK MÁM SITUACI ŘEŠIT?

1.     ZVLÁDNU TO SÁM! 

2.     ŘEKNU TO!                   

3.      KOMU?           ŘEDITELI ŠKOLY, ZÁSTUPKYNI ŘEDITELE

 

                                   METODIKOVI PREVENCE

                                  

                                   VÝCHOVNÉMU PORADCI

 

                                   TŘÍDNÍMU UČITELI

 

                                   NĚKOMU, KE KOMU MÁM DŮVĚRU

                                   ( KDO MI JE BLÍZKÝ )

4.     VÍM, KDO JE KDO?  

ŘEDITEL ŠKOLY                           Mgr. Jan Mareš

ZÁSTUPCE ŘEDITELE                Mgr. Stanislava Kratochvílová

METODIK PREVENCE                Mgr. Pavlína Ticháčková 

                                            

VÝCHOVNÝ PORADCE              Mgr. Ivana Vítková

TŘÍDNÍ UČITEL?

NĚKDO JINÝ ?

 

5.     BOJÍM SE TO ŘÍCT? 

Napíšu to : e-mail:tichackova@zsdubec.cz

                  

6.     SPLNIL JSEM ÚKOL – PŘEDAL JSEM TO DOSPĚLÝM!!!!

 

7.     DOZVÍM SE, JAKÉ DŮSLEDKY BUDOU PRO AGRESORY!

 

 

 

Překonej strach a zajdi za učitelem, kterému důvěřuješ!