Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Seznam sešitů pro 2.stupeň

27.08.2015 17:32

Sešity pro 2. stupeň ZŠ – prosíme o zakoupení!!! 

Každý žák druhého stupně by si měl zakoupit pevné desky na omluvný list!!!! 

Český jazyk

9.A,9.B,8.A,7.A,6.B,6.A

školní sešit - malý s linkami (544 nebo 564)          1x

domácí sešit - malý s linkami  (524)                        1x

sešit na diktáty - malý s linkami  (524)                    1x          (poznámka pro 7.A – sešit  z minulého roku máte u vyučující – nekupovat)

literární výchova - malý s linkami    (524)                 1x

sloh - malý s linkami    (524)                                     1x

 

Matematika

6.B: velký čtverečkovaný 1x (465 nebo 445), malý bez linek 1x (560 nebo 540)

6.A: velký čtverečkovaný 1x (465 nebo 445), malý čtverečkovaný 1x  (545)

7.A: velký čtverečkovaný 1x (465 nebo 445), malý čtverečkovaný 1x  (545)

8.A: velký čtverečkovaný 1x (465 nebo 445), malý čtverečkovaný 1x  (545)

9.A a 9.B: malý čtverečkovaný 1x (525), velký čtverečkovaný 1x (425), velký čtverečkovaný 1x (445)

 

Angličtina

9.A,9.B,8.A,7.A,6.A,6.B

malý s linkami (544 nebo 564) 1x, slovníček (534) 1x

 

Ruský jazyk

malý s linkami 1x (544 nebo 524) + slovníček (malý sešítek s linkami) 1x

 

Fyzika

9.A: velký čtverečkovaný 1x (445 nebo 465)

9.B: velký čtverečkovaný 1x (445 nebo 465)

8.A: malý čtverečkovaný 1x (545)

7.A: malý čtverečkovaný 1x (545)

6.B: malý čtverečkovaný 1x (545)

6.A: malý čtverečkovaný 1x (545)

 

Chemie

9.A a 9.B: malý čtverečkovaný 1x (545)

8.A: malý čtverečkovaný 1x (545)

 

Dějepis

9.A,9.B,8.A,7.A,6.A,6.B

malý s linkami 1x (544 nebo 564)

 

Svět práce

9.A a 9.B: malý s linkami 1x (524)

 

PVP – matematický seminář

9.A a 9.B: velký čtverečkovaný 1x (425)

 

PVP – dějepisný seminář

8.A – malý s linkami 1x (524)

 

PVP – matematický seminář

7.A  - bude upřesněno

 

PVP – konverzace v Aj

bude upřesněno

 

PVP – přírodovědně – zeměpisný seminář

bude upřesněno

 

Hudební výchova

bude upřesněno

 

Španělský jazyk

malý s linkami (544 nebo 564) 1x, slovníček (534) 1x

 

Výchova ke zdraví

6.A a 6.B: malý s linkami (524 nebo 544)  1x

9.A a 9.B: malý s linkami (524 nebo 544)  1x

 

 

Výchova k občanství

9.A, 9.B, 8.A

malý s linkami  (524) 1x

7.A – bude informovat vyučující

 

Zeměpis

6.B: malý bez linek 1x (540), malý s linkami 1x (524)

6.A: malý bez linek 1x  (540), malý s linkami 1x (524)

7.A: malý s linkami 1x (524) , 540 – máte z loňského roku

8.A: malý s linkami 1x (524), 540 – máte z loňského roku

9.A a 9.B: malý s linkami 1x (524), 540 – máte z loňského roku

 

Přírodopis

9.A,9.B,8.A,7.A,6.A,6.B

malý bez linek 1x (540)

malý s linkami 1x (524)