Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Setkání s paní spisovatelkou Vítovou

21.02.2017 12:32

V pátek 17. února navštívila školní družinu paní spisovatelka Jitka Vítová a představila dětem z 2. tříd knížky, které sama napsala. Děti zajímavým vyprávěním seznámila s příběhy hlavních hrdinů, s ilustracemi a jak vlastně taková kniha vznikne.

Paní spisovatelka rozdala dětem desky s pracovními listy a děti s chutí pracovaly ve dvojicích na úkolech, které si pro ně paní spisovatelka připravila. Na konci zajímavé besedy se děti ptaly na vše, co je zajímalo.