Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Setkání IX. A s Evženem Oněginem v Divadle ABC

01.10.2018 08:47

 

„Já píši vám – co mohu více?

Co ještě mohu dodati?

Teď vím, že máte právo sice

mne pohrdáním trestati,

leč ještě věřím, nešťastnice,

že mne váš milosrdný soud

nemůže přece zavrhnout…

 

Kdo by neznal nejznámější ukázku z Taťánina dopisu Oněginovi ze světově proslulého milostného příběhu nenaplněné lásky a hledání smyslu a cíle života?

Ve čtvrtek 27. září t. r. jsme zhlédli dramatizaci jedinečného Puškinova románu ve verších, jehož podoba byla umocněna skvělými hereckými výkony; v rolích zazářili Jiří Hána, Petra Tenorová, Milan Kačmarčík, Henrieta Hornáčková, Jitka Smutná a mnozí další ze souboru. Nepřehlédnutelnými se staly také pohybová choreografie, výtvarná podoba scény a kostýmů, hudební a světelný doprovod. Všechny dokreslovaly nejen děj, ale také přispívaly k jeho dynamičnosti a k dokonalému vyjádření ruských reálií: prostředí venkova i vysoké společnosti, ruské mentality, dvojí morálky, vnitřního světa a prožitku postav. Tvůrčí tým román inscenoval s pomocí úpravy slavného E. F. Buriana a s jedinečným překladem básníka Josefa Hory a překladatele Milana Dvořáka. (Ani se nelze divit, že konec představení byl odměněn nekončícím potleskem a krásnou kyticí růží.)

Opravdu skvělý kulturní zážitek. Navíc prohloubil naši výuku českého a ruského jazyka a napomohl ke hlubšímu poznání multikulturního prostředí ve třídě.