Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Setkání 8. a 9. ročníků s Evženem Oněginem v divadle ABC

16.02.2020 08:39

 

 „Já píši vám – co mohu více?

Co ještě mohu dodati?

Teď vím, že máte právo sice

mne pohrdáním trestati,

leč ještě věřím, nešťastnice,

že mne váš milosrdný soud

nemůže přece zavrhnout…“

 

Kdo by neznal nejznámější ukázku z Taťánina dopisu Oněginovi ze světově proslulého milostného příběhu nenaplněné lásky a hledání smyslu a cíle života?

Symbolicky – v den patrona zamilovaných - v pátek 14. února t. r. jsme zhlédli dramatizaci jedinečného Puškinova románu ve verších, jehož podoba byla umocněna skvělými hereckými výkony; v rolích zazářili Jiří Hána, Petra Tenorová, Milan Kačmarčík, Nina Horáková, Jitka Smutná a mnozí další ze souboru. Nepřehlédnutelnými se staly také pohybová choreografie, výtvarná podoba scény a kostýmů, hudební a světelný doprovod. Všechny včetně režie Pavla Kheka dokreslovaly nejen děj, ale také přispívaly k jeho dynamičnosti a k dokonalému vyjádření ruských reálií: prostředí venkova i vysoké společnosti, ruské mentality, dvojí morálky, vnitřního světa a prožitku postav. Tvůrčí tým román inscenoval s pomocí úpravy slavného E. F. Buriana a s jedinečným překladem básníka Josefa Hory a překladatele Milana Dvořáka. Ani se nelze divit, že konec představení byl odměněn nekončícím potleskem a ovacemi vestoje.

Opravdu skvělý kulturní zážitek! Navíc prohloubil naši výuku českého a ruského jazyka a napomohl ke hlubšímu poznání multikulturního prostředí ve třídě. 

Někteří jsme ještě využili čas k prohlídce Václavského náměstí s okolím, které nabízí směsici mnoha stavebních slohů: novorenesanci historické budovy Národní muzea se dvaasedmdesáti jmény české historie zvěčněnými pod okny, ale i líbivou secesi, art deco, funkcionalismus, kubismus, konstruktivismus, modernismus… nezapomněli jsme na Myslbekovo sousoší patronů české země, jemuž vévodí sv. Václav, který je tak odlišný od pojetí Davida Černého v pasáži paláce Lucerna.