Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Sešity pro žáky II. stupně

28.08.2017 19:51

Český jazyk

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A

školní sešit – 1x malý s linkami (544 nebo 564)

domácí sešit – 1x malý s linkami (524)

sešit na diktáty – 1x malý s linkami (524)

literární výchova – 1x malý s linkami (524)

sloh – 1x malý s linkami (524)

 

Matematika

6.A: 1x velký čtverečkovaný (465 nebo 445), 1x malý čtverečkovaný (545)

6.B: 1x velký čtverečkovaný (465 nebo 445), 1x malý čtverečkovaný (545) – i malý bez linek může být

7.A, 7.B: 1x velký čtverečkovaný (465 nebo 445), 2x malý čtverečkovaný (545), lze pokračovat v sešitech z minulého roku

8.A, 9.A: 1x velký čtverečkovaný (465 nebo 445), 1x malý čtverečkovaný (545)

 

Angličtina

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A: 1x malý s linkami (544 nebo 564) + 1x slovníček (534)

 

Ruský jazyk

7.A, 7.B, 8.A, 9.A: 1x malý s linkami (544) + slovníček (malý sešítek s linkami) 1x

 

Fyzika

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A: 1x malý čtverečkovaný (545)

 

Chemie

8.A, 9.A: 1x malý čtverečkovaný (545)

 

Dějepis

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A:1x malý s linkami (544 nebo 564), od 7. roč. lze pokračovat v sešitech z minulého roku

 

Svět práce

9.A: 1x malý s linkami (524)

 

Španělský jazyk

7.A, 7.B, 8.A, 9.A: 2x malý s linkami (544)

 

Výchova ke zdraví

6.A, 6.B, 9.A: 1x malý s linkami (524 nebo 544)

 

Výchova k občanství

7.A, 7.B, 8.A, 9.A: 1x malý s linkami  (524 nebo 544)

 

Zeměpis

6.A, 6.B: 1x malý bez linek (540), 1x malý s linkami (524)

7.A, 7.B, 8.A, 9.A: 1x malý s linkami (524), pracovní sešit

 

Přírodopis

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A: 1x malý bez linek (540), 1x malý s linkami (524)

 

Povinně volitelné předměty

Bude upřesněno