Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Sešity pro žáky 2. stupně

26.08.2016 14:01

Sešity pro 2. stupeň ZŠ – prosíme o zakoupení!!! 

Každý žák druhého stupně by si měl zakoupit pevné desky na omluvný list!!!! 

Český jazyk

9.A,,8.A,7.A, 7.B,6.B,6.A

školní sešit - malý s linkami (544 nebo 564)          1x

domácí sešit - malý s linkami  (524)                        1x

sešit na diktáty - malý s linkami  (524)                    1x    (diktátové sešity u Ticháčkové, Kratochvílové, Vlčková – rozdávala), 9.A nový nebo pokračuje     

literární výchova - malý s linkami    (524)                 1x

sloh - malý s linkami    (524)                                     1x

V sešitech je možno pokračovat, pouze 6.A, 6.B, 9.A má nové!

Matematika

6.A: velký čtverečkovaný 1x (465 nebo 445), malý čtverečkovaný 2x  (545)

6.B: velký čtverečkovaný 1x (465 nebo 445), malý čtverečkovaný 2x  (545)

7.A: velký čtverečkovaný 1x (465 nebo 445), malý čtverečkovaný 1x  (545)

7.B: velký čtverečkovaný 1x (465 nebo 445), malý čtverečkovaný 1x  (545) – i malý bez linek může být

8.A: velký čtverečkovaný 1x (465 nebo 445), malý čtverečkovaný 1x  (545)

9.A: velký čtverečkovaný 1x (465 nebo 445), malý čtverečkovaný 1x  (545)

 

Angličtina

9.A,,8.A,7.A,7.B, 6.A,6.B

malý s linkami (544 nebo 564) 1x, slovníček (534) 1x

 

Ruský jazyk

malý s linkami 1x (544 nebo 524) + slovníček (malý sešítek s linkami) 1x

Mohou v sešitech pokračovat!

 

Fyzika

9.A: malý čtverečkovaný 1X (545)

8.A: malý čtverečkovaný 1x (545)

7.A: malý čtverečkovaný 1x (545)

7.B: malý čtverečkovaný 1x (545)

6.B: malý čtverečkovaný 1x (545)

6.A: malý čtverečkovaný 1x (545)

 

Chemie

9.A: malý čtverečkovaný 1x (545)

8.A: malý čtverečkovaný 1x (545)

 

Dějepis

9.A,8.A,7.A,7.B, 6.A,6.B

malý s linkami 1x (544 nebo 564)

 

Svět práce

9.A: malý s linkami 1x (524)

 

 

PVP – dějepisný seminář

8.A, 7.A, 7.B – malý s linkami 1x (524)

 

PVP – fyzikální praktika

7.A, 7.B - malý čtverečkovaný 1x

 

PVP – chemicko-fyzikální praktika

8.A: velký bez linek 1x

 

 

Španělský jazyk

bude upřesněno

 

Výchova ke zdraví

6.A a 6.B: malý s linkami (524 nebo 544)  1x

9.A: malý s linkami (524 nebo 544)  1x

 

Výchova k občanství

7.A, 7.B, 8.A, 9.A

malý s linkami  (524) 1x

 

 

Zeměpis

6.B: malý bez linek 1x (540), malý s linkami 1x (524)

6.A: malý bez linek 1x  (540), malý s linkami 1x (524)

7.A: malý s linkami 1x (524), pracovní sešit

7.B: malý s linkami 1x (524). pracovní sešit

8.A: malý s linkami 1x (524), pracovní sešit

9.A: malý s linkami 1x (524), pracovní sešit

 

Přírodopis

9.A,8.A,7.A,7.B,6.A,6.B

malý bez linek 1x (540)

malý s linkami 1x (524)