Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Sebepoškozování

25.11.2021 10:53

Sebepoškozování je destruktivní chování vůči sobě samému.

Se sebepoškozováním se setkáváme u dětí od třinácti let věku.

Děti si záměrně ubližují (řezání se ostrými předměty, pálení cigaretou, vytrhávání vlasů).

Je velmi náročné takové chování rozpoznat.

Spouštěcím mechanismem jsou většinou silnější emoce, zejména pak úzkost, pocit viny, zloba, vnitřní zmatek.

Linka bezpečí  116 111 funguje anonymně, zdarma, 24 hodin denně.

www.linkabezpeci.cz/

Rodičovská linka  606 021 021

www.rodicovskalinka.cz/

Více v přiloženém odkazu.

https://www.youtube.com/watch?v=hB07pEfeQnI