Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Samostatná příprava 2.B * AJ skupina Ing. Miloslava Fikara

21.10.2020 19:20

Samostatnou přípravu v období do 7. 11. 2020 zaměřit na zopakování si dosavadní látky (barvy, čísla,), dopracovat cvičení L1, napsat a naučit se slovíčka z L1, PS s. 9 cv. 10, naučit se slovíčka z L2 - PS s. 11, cv. 1, vypracovat cvičení s. 12 cv. 2 a 3.