Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Rozsah tématiky pro 2B/Anglický jazyk skup.FIK na týden 6. 4. 2021-17. 4. 2021

26.03.2021 11:46

1. Budete pracovat s lekcí č. 6 My House ( PS s. 39 - 45)

2. Zopakujte slovní zásobu L6 (v PS cv. 1, s. 39)

3. Zpracujte cvičení PS s. 41 cv. 4, 5

4. Ve cvičení 6 s. 42 se pokuste hledat slova začínající písmeny "v" a "w" a zakroužkujte

5. Ve cvičení cv. 7 s. 42 vyhledejte slova začínající na "v" a  "w" a vybarvite příslušnou barvou

6. Zpracujte cv. 9, s. 43, cv. 11 s. 44, cv. 12 s. 45

7. Využijte video z PS/My House-Songs and Chants a cvičte poslech.

Pozn: Poslechová cvičení z lekce 6 probereme ve škole při presenční výuce