Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Rozdělení stávajících čtvrtých tříd od 1.9.2021

28.04.2021 11:15

Vážení rodiče,

vzhledem k vysokému počtu žáků v současných čtvrtých třídách a současně k vysokému počtu žáků s SPU v tomto ročníku přistupujeme od 1.9.2021 k rozděleních těchto dvou tříd na tři třídy páté. Byli bychom tak učinili již dříve, ale prostorové možnosti školy nám tento krok neumožňovaly.

Aby nebyly žádné děti znevýhodněny, provedli jsme rozdělení tak, že jedna třetina žáků z každé stávající třídy bude ve třídě A, jedna třetina ve třídě B a jedna třetina ve třídě C. V každé z nově utvořených tříd bude stejný počet žáků s SPU. Zbytek byl rozdělen losováním s přihlédnutím na počet chlapců a děvčat. Rozdělení je definitivní a přesuny nejsou možné.

O konkrétním jmenném rozdělení žáků do jednotlivých tříd vás budou informovat třídní učitelé.

Cílem tohoto kroku je zvýšení kvality vzdělávání vašich dětí, jelikož díky nižšímu počtu žáků v jednotlivých třídách bude mnohem více možno uplatnit individuální přístup k žákům.

Třídu 5.A povede paní učitelka Natherová, třídu 5.B paní učitelka Kolarovová a třídu 5.C paní učitelka Kubešová. 

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ Starodubečská 413