Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Ředitelské volno v pátek 25.9. - nebude

23.09.2020 10:49

Vážení rodiče,

ve věci ředitelského volna v pátek 25. 9. 2020, které nenadále doporučil ředitelům škol ministr zdravotnictví, jsme po zralé úvaze a po konzultaci se zřizovatelem školy MČ Praha – Dubeč rozhodli takto:

VÝUKA V PÁTEK 25. ZÁŘÍ PROBĚHNE PODLE BĚŽNÉHO ROZVRHU.
Není vyhlášeno ředitelské volno!

K tomuto rozhodnutí nás vede několik důvodů: 

  1. Zejména to chápeme jako nenadálou komplikaci pro značnou část z Vás s ohledem na Vaše zaměstnání. 
  2. Nemáme mezi žáky, ani zaměstnanci žádný případ Covid - 19. Máme sice několik žáků a jednoho zaměstance v karanténě, jelikož byli v kontaktu s nakaženou osobou, ale jinak se naštěstí choroba naší škole zatím vyhla. Pokud byl, nebo je někdo z našich žáků nakažen, vznikla nákaza mimo školu a žák nebyl po dobu nákazy ve škole.
  3. Ve druhém pololetí loňského roku byla výuka omezena a přes veškerou snahu učitelů, rodičů i žáků je třeba ještě část látky doprobrat a doprocvičit. Každý den se proto hodí.
  4. Společně jsme maximálně omezili riziko šíření infekce – upustili jsme od potenciálně rizikových aktivit, vydali jsme doporučení pro fungování hodin TV a HV, naše žáky důsledně vedeme k dodržování hygienických pravidel, zejména mytí a dezinfikování rukou a nošení roušek, které nosí také všichni naši pracovníci.
Děkuji za pochopení
 
S pozdravem
Mgr. Jan Mareš
ředitel ZŠ Starodubečská 413